Witaj!
Koszyk - 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin zakupów

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie NaMoimStole.pl. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wyrażenie zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Operatorem Sklepu Internetowego NaMoimStole.pl i Sprzedajacym jest Marcin Boronowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Adapt-systems Marcin Boronowski" z siedzibą przy ul. Raciborska 38, 47-253 Kobylice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7492016015

Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: kontakt@namoimstole.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: (+48) 509 56 41 40, od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 9.00 – 16.00. 

§. 1 Postanowienia ogólne

 1. 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym NaMoimStole.pl.
 2. 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie NaMoimStole.pl są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych.
 3. 3. Cenniki, reklamy i informacje zawarte na stronie namoimstole.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

§. 2 Zamówienia

 1. 1. Sklep internetowy NaMoimStole.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów na terenie Polski za pośrednictwem strony internetowej www.namoimstole.pl. Zamówienia mogą być składane również telefonicznie (509 56 41 40) bądź e-mailem (kontakt@namoimstole.pl).
 2. 2. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
 3. 3. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – pracownik sklepu spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia trzeciej próby kontaktu.
 4. 4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedającego. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 5. 5. Realizacja zamówienia następuje: a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu c) w przypadku zamówień płatnych poprzez system Platnosci.pl – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Platnosci.pl.
 6. 6. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie przez Klienta będącego konsumentem treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez konsumenta. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.
 7. 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem pracownik NaMoimStole.pl skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 8. 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 9. 9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub anulowanie zamówienia jest możliwe poprzez kontakt na adres: kontakt@namoimstole.pl lub telefonicznie pod numerem 509 56 41 40.

§ 3 Ceny towarów i płatność

 1. 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronach sklepu NaMoimStole.pl są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. Na życzenie Klienta sklep wystawia fakturę VAT.
 2. 2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności wycofywania produktów ze sprzedaży lub zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Jednakże, bez zgody Klientów, wszelkie zmiany nie będą miały wpływu na umowy sprzedaży już zawarte, a jeszcze niewykonane lub będące w trakcie realizacji, a także nie będą miały wpływu na prawa osób, które już biorą udział w promocji.
 3. 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. a. przy odbiorze – zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy;
  2. b. przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu (nr konta Adapt-systems) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
  3. c. płatność kartą kredytową lub przelewem za pośrednictwem serwisu PayU w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
  4. 4. W przypadku złożenia zamówienia na kwotę przekraczającą 1000 PLN sklep Na Moim Stole zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.

§ 4 Koszty i terminy dostawy

 1. 1. Przy towarze podany jest orientacyjny czas wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych produktów ze sklepu. Zamówienie na towary o różnych podanych czasach wysyłki realizowane jest po skompletowaniu całości zamówionych produktów, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronie namoimstole.pl pracownik sklepu skontaktuje się telefonicznie lub za pomocą e-maila, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.
 2. 2. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta równa się sumie czasu wysyłki ze sklepu Na Moim Stole oraz przewidywanego czasu dostawy (zazwyczaj ok. 2 dni robocze).
 3. 3. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Koszt wysyłki - 14,90 zł - pokrywa Klient. Gdy suma zamówienia przekracza 300 zł, towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS bezpłatnie.

§ 5 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in. wiadomością e-mail, na adres: kontakt@namoimstole.pl.
  1. 4. Na Moim Stole niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
  2. 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
   1. a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Na Moim Stole oraz
   2. b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
   3. c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
  3. 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wskazanych  art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
   1. a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   4. d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   5. e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. 7. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  5. 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
  6. 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  7. 10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  8. 11. Jeżeli sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. 12. W przypadku skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 6 Reklamacje

 1. 1. NaMoimStole.pl przekaże Klientowi gwarancje jakości produktów, jeżeli zostały one udzielone przez producenta tych produktów.
 2. 2. NaMoimStole.pl ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.
 3. 3. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej NaMoimStole.pl ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 i następne Kodeksu cywilnego.
 4. 4. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Operatora Sklepu na wskazany adres e-mail: kontakt@namoimstole.pl. Zastosowanie się do zdań poprzednich będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 5. 5. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo z obsługą sklepu (tel. 509 56 41 40; e-mail: kontakt@namoimstole.pl) w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. 6. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo z obsługą sklepu (tel. 509 56 41 40; e-mail: kontakt@namoimstole.pl) w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatna naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Konsument, z przyczyn określonych w zdaniu poprzednim, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
 7. 7. W przypadku skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 7 Inne informacje

 1. 1. Przed złożeniem zamówienia Klient może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę Adapt-systems Marcin Boronowski danych osobowych podanych w formularzu zamówienia i na stronie rejestracyjnej www.namoimstole.pl, zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z późn. zm), w celach, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy (jeśli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Adapt-systems) jak w szczególności: 1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Adapt-systems, 2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. 2. Przed złożeniem zamówienia Klient może także wyrazić odrębną, wyraźną zgodę na przekazanie adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie namoimstole.pl zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 Nr.101, poz.926 z póź. zm.).
 3. 3. Zapisanie się do newslettera jest uprawnia firmę Adapt-systems Marcin Boronowski do przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu subskrypcji w celu przesyłania newslettera. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera.
 4. 4. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą wymienioną w ust. 1. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez firmę Adapt-systems.
 5. 5. Prawa autorskie: a. Opisy oraz zdjęcia przedstawione w sklepie są naszego autorstwa bądź posiadamy do nich prawa, kopiowanie w.wym. według ustawy o prawach autorskich (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170), kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Prosimy o przestrzeganie niniejszej zasady. b. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych
 6. 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.

§. 8 Regulamin dotyczący Bonów Prezentowych

 1. 1. Sklep NaMoimStole.pl zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Prezentowego i jego późniejszego przyjęcia do realizacji w sklepie.
 2. 2. Bon Prezentowy służy do jednorazowego wykorzystania w okresie do pół roku od dnia nabycia bonu. Użytkownik realizujący Bon Prezentowy w trakcie transakcji zostanie poproszony o wpisanie indywidualnego kodu umieszczonego na bonie.
 3. 3. Przy realizacji Bonu Prezentowego Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna bonu.
 4. 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny jedną z dostępnych w sklepie form płatności, gdy wartość otrzymywanego towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna bonu.

§ 9 Konto klienta, Rejestracja

 1. 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 2. 2. Konto Klienta to miejsce dostępne dla Klienta Sklepu NaMoimStole.pl po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 3. 3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. 4. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym .
 5. 5. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. 6. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 7. 7. Sklep NaMoimStole.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za wypowiedzeniem wynoszącym 14 dni, jeśli: a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu, b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta, e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu, g. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 8. 8. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 7 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 9. 9. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 10 Postanowienie dodatkowe

 1. 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, b. Włączoną obsługę Java Script, c. Aktywny adres e-mail.
 2. 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w namoimstole.pl/o-ciasteczkach.
 3. 3. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Ponadto informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 4. 4. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Formularz zwrotu: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy